Pozitrónová emisná tomografia (PET/CT)

Žiadanka na vyšetrenie

Pokiaľ máte problém s odoslaním online žiadanky, stiahnite si ju v pdf formáte, vypíšte a pošlite naskenovanú a následne originál prinesie pacient.

Osobné údaje pacienta:

Údaje odosielajúceho pracoviska:

Diagnóza a podrobné zdravotné informácie o pacientovi:

Ak áno, ako je liečený (diéta, PAD, inz.)? (Vzhľadom na povahu vyšetrenia je nevyhnutné, aby bol DM kompenzovaný (glykémia pod 10 mmol/l)):


Ak áno, žiadame uviesť kedy a s akým nálezom, prípadne priniesť celú obrazovú a textovú dokumentáciu osobne na vyšetrenie.

Ktorá otázka má byť vyšetrením zodpovedaná, prípadne máte inú (ďalšiu) požiadavku pri vyšetrení?*

(napr. chcete doplniť vyšetrenie hlavy, prípadne končatín za iným účelom a prečo?)

Krátka epikríza: (súhrn doposiaľ realizovaných opatrení, vyšetrení a operácií)*

Potrebné je doplnenie písomnými nálezmi doteraz absolvovaných vyšetrení, resp. obrazovou dokumentáciou (CT, MRI, USG...), najlepšie na digitálnom médiu (CD, DVD, USB kľúč...)

Lieči sa pacient na poruchu štítnej žľazy?:*

Užíva pacient metformin alebo iné perorálne antidiabetiká?:*

Informácie o lekárovi:

Originál žiadanky:*

Odoslaním Žiadanky odchádza Žiadanka na pracovisko PET/CT SPINN clinic v Ružomberku, na základe ktorej naši lekari určia ďalší postup. Žiadanka odoslaním odchádza aj na e-mail odosielajúcemu lekárovi a automaticky sa pripraví na tlač. Žiadanka je platná len pokiaľ je opečiatkovaná a podpísaná odosielajúcim lekárom.

Na telefónne číslo, ktoré ste zadali v žiadanke Vám budeme volať v čo najkratšom čase. Naši kolegovia Vám oznámia predpokladaný deň vyšetrenia na našom pracovisku. Následne, cca. 3 dni pred vyšetrením Vám príde SMS správa s presným dátumom a časom, kedy sa máte dostaviť na vyšetrenie.